Phóng Sanh

Chùa Bửu Đà: hình ảnh Lễ Phóng Sanh định kỳ tháng 12al
10/01/2023
Sáng ngày 14/12/Nhâm Dần dưới sự hướng dẫn của chư Tăng chùa Bửu Đà, buổi lễ phóng sanh chuộc mạng các loài thủy tộc định kỳ Tháng 12al đã thành công ...
Hình ảnh Lễ Phóng Sanh định kỳ tháng 11 vào sáng ngày 13/11/Nhâm Dần
19/12/2022
Hình ảnh Lễ Phóng Sanh định kỳ tháng 11 vào sáng ngày 13/11/Nhâm Dần - phóng sanh chuộc mạng các loài thủy tộc kết hợp thủy táng trên sông Sài Gòn.
Chùa Bửu Đà: Tổng kết định kỳ Phóng sanh tháng 09Al
15/10/2022
Chuyến phóng sanh sáng ngày 18/09/Nhâm Dần (13/10/2022) đã thành tựu viên mãn, hơn 40 triệu đồng tiền chuộc cá đã được chư Tăng chùa Bửu Đà chú nguyện và ...
Chùa Bửu Đà: Tổng kết định kỳ Phóng sanh tháng 08Al
13/09/2022
Chuyến phóng sanh sáng ngày 14/07/Nhâm Dần (09/09/2022) đã thành tựu viên mãn, gần 30 triệu đồng tiền chuộc cá đã được chư Tăng chùa Bửu Đà chú nguyện và ...
Chùa Bửu Đà: Tổng kết định kỳ Phóng sanh tháng 07Al
15/08/2022
Chuyến phóng sanh sáng ngày 13/07/Nhâm Dần (10/08/2022) nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL.2566 - DL.2022 đã thành tựu viên mãn, gần 60 triệu đồng tiền chuộc cá đã được ...
Chùa Bửu Đà: Tổng kết định kỳ Phóng sanh tháng 06Al
16/07/2022
Chuyến phóng sanh sáng ngày 15/06/Nhâm Dần (13/07/2022) nhân lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo đã thành tựu viên mãn, gần 40 triệu đồng tiền chuộc ...
Tổng kết định kỳ Phóng sanh tháng 05Al
16/06/2022
Chuyến phóng sanh sáng ngày 13/05/Nhâm Dần đã thành tựu viên mãn, hơn 30 triệu đồng tiền chuộc cá đã được chư Tăng Quy y chú nguyện và hồi hướng trước ...
Tổng kết định kỳ Phóng sanh tháng 04Al 
17/05/2022
     Chuyến phóng sanh sáng ngày 13/04/Nhâm Dần chào mừng Lễ Phật Đản PL.2566 - DL.2022 đã thành tựu viên mãn, hơn 50 triệu đồng tiền chuộc cá đã ...
Tổng kết định kỳ Phóng sanh - kỳ tháng 03Al
15/04/2022
Chuyến phóng sanh sáng ngày 10/03/Nhâm Dần đã thành tựu viên mãn, hơn 35.000.000đ tiền cá đã được chư Tăng và đạo tràng Phật tử chùa Bửu Đà chú nguyện và ...
Chùa Bửu Đà: Tổng kết chương trình "Phóng sanh đầu năm" ngày 14.02.2022
24/02/2022
TỔNG KẾT THU-CHI: Tổng đóng góp: 73.750.000đ. Tổng chi: 73.500.000đ (mua cá: 68.500.000đ, thuê xe & cúng dường: 5.000.000đ). Còn lại: 250.000đ, chuyển ...
Chùa Bửu Đà: Tổng kết chương trình định kỳ Phóng sanh - Kỳ tháng 12al (kỳ cuối năm Tân Sửu)
15/01/2022
Buổi Phóng sanh định kỳ nhân ngày vía Phật Thành Đạo 08/12/Tân Sửu (10/01/2022) đã hoàn mãn tốt đẹp. Rất nhiều các loài thủy tộc đã được chuộc mạng ...
Tổng kết chương trình định kỳ Phóng sanh - Kỳ tháng 11al/Tân Sửu
21/12/2021
Buổi Phóng sanh định kỳ nhân ngày vía Phật A Di Đà ngày 17/11/Tân Sửu (20/12/2021) đã hoàn mãn tốt đẹp. Rất nhiều các loài thủy tộc đã được chuộc mạng ...
Chùa Bửu Đà: Tổng kết định kỳ Phóng sanh tháng 10Al
22/11/2021
 Sáng ngày 15/10/Tân Sửu, chư Tăng chùa Bửu Đà (Q.10) đã hướng dẫn quý Phật tử làm lễ phóng sanh các loài thủy tộc trên sông Sài Gòn.
Tổng kết hình ảnh và báo cáo thu chi Lễ Phóng sanh ngày 19/09Al
29/10/2021
Sáng ngày 19/09/Tân Sửu, nhân lễ vía đức Quan Thế Âm Bồ Tát chùa Bửu Đà đã tổ chức chương trình phóng sanh các loài thủy tộc trên sông Sài Gòn.
Thông báo phóng sanh tháng 09Al năm Tân Sửu
19/10/2021
Nhân ngày vía đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19-09Al (24/10/2021), chùa Bửu Đà tổ chức lễ Phóng sanh trên sông Sài Gòn, cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ, mưa hoà gió ...
Chùa Bửu Đà: hình ảnh định kỳ phóng sanh tháng 04al
22/06/2021
Vào trung tuần tháng 05/2021, chư Tăng cùng với Phật tử chùa Bửu Đà đã tổ chức lễ phóng sanh chuộc mạng các loài thủy tộc trên sông Sài Gòn, hồi hướng ...
Chùa Bửu Đà: hình ảnh định kỳ phóng sanh tháng 03al
26/04/2021
Vào lúc 07 giờ sáng ngày thứ Tư, mùng 10/03al (21/04/2021) chư Tăng cùng với Phật tử chùa Bửu Đà đã tổ chức lễ phóng sanh chuộc mạng các loài thủy tộc trên ...
Chùa Bửu Đà: hình ảnh định kỳ Phóng sanh tháng 02al năm Tân Sửu
12/04/2021
Kính chia sẻ đến quý Phật tử một số hình ảnh của lễ phóng sanh định kỳ - tháng 02al năm Tân Sửu của chùa Bửu Đà.
Chùa Bửu Đà: chương trình định kỳ Phóng sanh tháng 01 năm Tân Sửu
12/03/2021
   Kính chia sẻ đến quý Phật tử một số hình ảnh của lễ phóng sanh định kỳ - tháng 01al năm Tân Sửu của chùa Bửu Đà.
Thông báo định kỳ phóng sanh tháng 12/Canh Tý
11/01/2021
     Nhân ngày đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni chứng thành đạo quả mùng 08 tháng 12 Al, chùa Bửu Đà tổ chức Lễ phóng sanh tạo công đức cúng dường ...
Chùa Bửu Đà: hình ảnh chương trình định kỳ phóng sanh tháng 11/Canh Tý
28/12/2020
   Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” Người phóng ...
Chùa Bửu Đà: Tổng kết định kỳ phóng sanh tháng 10/Canh Tý
02/12/2020
     Buổi phóng sanh định kỳ tháng 10al vào ngày 14 tháng 10 năm Canh Tý (28/11/2020) đã thành tựu viên mãn. Kính tri ân sự phát tâm đóng góp của chư ...
Thông báo định kỳ phóng sanh tháng 10/Canh Tý
21/11/2020
      Định kỳ phóng sanh hàng tháng - kỳ tháng 10al sẽ diễn ra vào ngày 14/10al (thứ Bảy, 28/11/2020)
Chùa Bửu Đà: Tổng kết định kỳ phóng sanh tháng 05/Canh Tý
08/07/2020
     Buổi phóng sanh định kỳ tháng 05al vào ngày mùng 10 tháng 05 năm Canh Tý đã thành tựu viên mãn. Kính tri ân sự phát tâm đóng góp của chư vị ...
Chùa Bửu Đà: Thông báo định kỳ phóng sanh tháng 05/Canh Tý
27/06/2020
     Ngày phóng sanh: 10/05 (thứ Ba, 30/06/2020). Thời gian: 07 giờ 00'' sáng. Địa điểm tập trung: chùa Bửu Đà (số 419/11 Cách ...
Chùa Bửu Đà: Lễ Phóng Sanh ngày 14/04n/Canh Tý (2020)
18/06/2020
     07 giờ sáng ngày 14 tháng 04 nhuần năm Canh Tý (05/06/2020) chư Tăng chùa Bửu Đà đã hướng dẫn hơn 50 chư vị Phật tử làm lễ Phóng sanh các loài ...
Chùa Bửu Đà: Thông báo định kỳ phóng sanh tháng 04n/Canh Tý
24/05/2020
     Ngày phóng sanh: 14/04n (thứ Sáu, 05/06/2020). Thời gian: 07 giờ 00'' sáng. Địa điểm tập trung: chùa Bửu Đà (số 419/11 Cách Mạng ...
Chùa Bửu Đà: Lễ Phóng Sanh ngày 14/04/Canh Tý (2020)
12/05/2020
      Vào lúc 07 giờ sáng ngày thứ bảy, 14 tháng 04 năm Canh Tý, nhân đại lễ Phật Đản PL.2564 - Dl.2020, chùa Bửu Đà đã tổ chức Lễ phóng sanh, ...
Chùa Bửu Đà: Thông báo định kỳ phóng sanh tháng 02/Canh Tý
06/03/2020
     Ngày phóng sanh: 19/02al (thứ Năm, 1/203/2020). Thời gian: 07 giờ 00 sáng. Địa điểm tập trung: chùa Bửu Đà (số 419/11 Cách Mạng Tháng 8, ...
Chùa Bửu Đà: Định Kỳ Phóng sanh - Kỳ đầu tiên năm Canh Tý
21/02/2020
     Buổi phóng sanh vào sáng ngày 14 tháng 01 năm Canh Tý (07.02.2020) đã thành tựu tốt đẹp. Kính tri ân sự phát tâm đóng góp công sức, tịnh tài ...