Cúng Dường Trường Hạ

Chùa Bửu Đà: hình ảnh chuyến cúng dường Trường Hạ miền Tây Nam Bộ năm 2020
20/07/2020
     Theo chương trình cúng dường các trường hạ trong mùa An cư PL.2564, ngày 29/05/Canh Tý (19/07/2020), đoàn chư Tăng và Phật tử đạo tràng ...
Chùa Bửu Đà cúng dường Trường hạ các tỉnh miền Tây mùa An cư 2019
11/07/2019
     Được sự cho phép và chỉ dạy của Hòa thượng Viện Chủ, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Tri Sự - đạo tràng chùa Bửu Đà ...
Chương trình cúng dường Trường Hạ năm Kỷ Hợi (2019)
12/06/2019
     Trong tinh thần trợ duyên cho Tăng Ni tu học và tạo duyên lành cho hàng Phật tử phát tâm cúng dường Tam Bảo, tu tạo phước điền, hộ trì chánh ...
Chùa Bửu Đà cúng dường Trường Hạ năm Mậu Tuất (2018)
18/07/2018
Ngày 03 tháng 06 năm Mậu Tuất (15/07/2018) được sự ủy thác và chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Như Tín - Viện chủ chùa Bửu Đà; chư Tăng chùa Bửu Đà đã ...
Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ PL.2561 - DL.2017
12/09/2018
         Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ PL.2561 - DL.2017 của Chùa Bửu Đà
Chùa Bửu Đà - Chương trình cúng dường Trường hạ năm Mậu Tuất (2018)
13/07/2018
An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong 3 tháng hạ. Đây là truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo. Trong 3 tháng ấy Tăng ...