Giáo Lý Cơ Bản

Ý nghĩa của hồng danh 'Nam Mô A Mi Đà Phật'
08/11/2019
    "Nam-mô" nghĩa là con gửi gắm thân mạng. "A-mi-đà" nghĩa là ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô tận. "Phật" nghĩa là bậc giác ngộ.
Năm Giới: nếp sống đạo đức, lành mạnh của người Phật tử
25/09/2018
           GN - Đối với hàng Phật tử tại gia, năm giới là năm điều học căn bản để tạo dựng nên một nếp sống đạo đức, tốt ...
Tứ Thánh Quả
09/09/2018
           Tứ thánh quả là 4 quả vị thánh mà một hành giả có thể đạt được trên con đường tu tập của mình.
Kiến Thức Phật Học Phổ Thông - Ngũ Uẩn
31/08/2018
            Ngũ uẩn là một khái niệm cơ bản trong Phật học để chỉ những thành phần (tâm thức và sinh lý) cấu tạo nên mỗi cá thể. ...
Kiến Thức Phật Học Phổ Thông: Pháp Ấn
22/08/2018
          Pháp Ấn là một khái niệm quan trọng mà người học Phật nào cũng đều phải biết. Sau khi Phật nhập diệt, hàng loạt các học ...
Kiến Thức Phật Học Phổ Thông - Bài 3: Lục Độ Ba La Mật
24/06/2018
Bài viết thuộc series tìm hiểu những giáo lý cơ bản trong Phật giáo. Chúc mọi người tinh tấn tu học để thông đạt giáo lý Đức Phật, chuyển hóa cuộc ...
Kiến Thức Phật Học Phổ Thông - Bài 2: Bát Chánh Đạo
08/06/2018
Bài viết thuộc series tìm hiểu những giáo lý cơ bản trong Phật giáo. Chúc mọi người tinh tấn tu học để thông đạt giáo lý Đức Phật, chuyển hóa cuộc ...
Lục Đạo Luân Hồi
06/06/2018
Theo quan điểm Phật giáo, tùy vào nghiệp của chúng sinh mà sau khi chết, chúng sinh đó có thể tồn tại dưới dạng thân trung ấm một thời gian rồi tái sinh vào ...
PHẬT GIÁO - NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN
06/06/2018
Bài viết nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất mà bất kì ai, dù đã là Phật tử hay mới chập chững tìm hiểu đạo Phật, đều nên biết.Chúc mọi ...
Kiến Thức Phật Học Phổ Thông - Bài 1: Tứ Diệu Đế
06/06/2018
Bài viết thuộc series tìm hiểu những giáo lý cơ bản trong Phật giáo. Chúc mọi người tinh tấn tu học để thông đạt giáo lý Đức Phật, chuyển hóa cuộc ...