Ấn Tống

Tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn (Thạch cao)
15/05/2019
    Kích thước: ~ ngang 15 cm, cao 23cm, sâu: 4 cm. Chất liệu: thạch cao, màu trắng, sơn bóng.
Tượng Phật Thích Ca ngồi (cũ)
24/04/2018