TRUYỆN PHẬT GIÁO

Những câu chuyện nhân quả - Pháp sư Hải Đào
18/06/2019
    Nhân quả là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ hoại diệt của tất cả chúng sinh từ đời này sang đời khác, cho đến vũ trụ, ...
Cao Tăng Dị Truyện
14/04/2019
         Tập truyện này không nhắm dẫn chúng ta đi vào chỗ huyền bí không tưởng. Chỉ cần trở lại với tâm ...
Lịch sử Ðức Mục Kiền Liên - Nguyễn Điều
24/03/2019
        Ba vị Ðại Đệ tử thân cận nhất của đức Phật là A Nan Ða (Ananda), Xá Lợi Phất (Upatissa Sariputta) và Mục Kiều Liên (Mahà Moggallàna) ...
Cuộc đời tôn giả Xá Lợi Phất - Nguyễn Điều
09/01/2019
       Ngày nay, nếu chúng ta có dịp đi hành hương ở các nước Phật giáo theo truyền hệ Nam tông như các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan ...
Lược Truyện Đức Phật Thích Ca - Thích Chân Tính
04/01/2019
       Nhờ đọc được Lược sử của đức Phật mà tôi đã giác ngộ và xuất gia tu hành. Tôi nguyện sau này nếu đủ nhân duyên sẽ phổ biến ...
Lịch sử đức Phật bằng tranh (2 tập)
02/01/2019
         Chuyện kể về đời một danh nhân, một ông hoàng vương giả, đã tự mình tìm ra pháp Bất Sanh Bất Diệt và trở thành bậc Thánh ngay ...
Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát
02/01/2019
       Đức Phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng ...
Truyện Tranh Phật Giáo: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca
19/12/2018
       Trong lúc còn trụ thế, Đức Phật có 10 đệ tử rất xuất sắc. Thuở đó, Phật đã khen mỗi vị giỏi nhất về một lãnh vực, nhưng ...
Truyện tranh Phật Giáo: Đạo Phật Vỡ Lòng - Hisashi Ota
17/09/2018
         Khi biết đến cuốn sách này, tôi liền nghĩ ngay đến các em thiếu nhi, các bạn nhỏ. Làm sao để giảng giải, nói chuyện ...
Hoa Nhẫn Nhục
01/08/2018