Hình ảnh Lễ Phóng sanh các loài thuỷ tộc ngày 01/02n tại Hắc Dịch.

Thứ sáu, 24/03/2023, 19:14 GMT+7

    Chùa Bửu Đà: Hình ảnh Lễ Phóng sanh các loài thuỷ tộc ngày 01/02 nhuần tại Hắc Dịch.

    Được sự trợ duyên từ Sư cô Minh Hoa (Liên Hoa Ni Viện), sáng ngày 01/02 nhuần năm Quý Mão chư Tăng và Phật tử chùa Bửu Đà đã có chuyến Phóng sanh các loài thuỷ tộc tại Hắc Dịch (BR-VT).

    Chương trình hướng tâm cầu nguyện sở nguyện sớm ngày viên thành, chư vị Phật tử hiệp toàn gia quyến đều được mạng vị bình an, đồng cầu nguyện mưa hoà gió thuận, đất nước thanh bình, nhân dân an lạc.

    Tổng số tiền phóng sanh đợt này là 20 triệu đồng, đều do chư vị Phật tử chùa Bửu Đà phát tâm đóng góp.

 

Ý kiến của bạn