/

Tro cốt

Không gian lưu trữ tro cốt văn minh phù hợp với mọi tôn giáo, tín ngưỡng
Võ Thị Nhung
 • Mã số cốt
  7842
 • Họ Tên
  Võ Thị Nhung
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
  09/01/Giáp Tý
 • Mất (DL)
  1984
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Nguyễn Văn Y
 • Mã số cốt
  7841
 • Họ Tên
  Nguyễn Văn Y
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Trần Thị Bá
 • Mã số cốt
  7840
 • Họ Tên
  Trần Thị Bá
 • Pháp danh
  Diệu Lộc
 • Ngày sanh
  Canh Thìn_1910
 • Mất (AL)
  17/03/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  81 tuổi
Nguyễn Thị Ngọc Thủy
 • Mã số cốt
  7839
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Ngọc Thủy
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Đinh Dậu_1957
 • Mất (AL)
  09/03/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  64 tuổi
Nguyễn Thị Sanh
 • Mã số cốt
  7838
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Sanh
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Mậu Tý
 • Mất (AL)
  03/09/Mậu Tuất
 • Mất (DL)
  2018
 • Hưởng dương
  71 tuổi
Nguyễn Thị Lộc
 • Mã số cốt
  7837
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Lộc
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Mậu Dần_1938
 • Mất (AL)
  15/02/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  83 tuổi
Nguyễn Thị Lệ Nga
 • Mã số cốt
  7836
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Lệ Nga
 • Pháp danh
  Diệu Hiền
 • Ngày sanh
  Mậu Tý_1958
 • Mất (AL)
  08/02/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  63 tuổi
Chu Thị Bảo Ngọc
 • Mã số cốt
  7835
 • Họ Tên
  Chu Thị Bảo Ngọc
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Ất Sửu_1985
 • Mất (AL)
  15/03/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  36 tuổi
Lý Thị Hồng Hà
 • Mã số cốt
  7834
 • Họ Tên
  Lý Thị Hồng Hà
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Canh Thân_1980
 • Mất (AL)
  23/03/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  41 tuổi
Phạm Công Trí
 • Mã số cốt
  7833
 • Họ Tên
  Phạm Công Trí
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Canh Dần_1950
 • Mất (AL)
  24/01/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  71 tuổi
Lâm Tố Quyên
 • Mã số cốt
  7832
 • Họ Tên
  Lâm Tố Quyên
 • Pháp danh
  Diệu Hương
 • Ngày sanh
  Ất Mão_1975
 • Mất (AL)
  02/04/Canh Tý
 • Mất (DL)
  24/04/2020
 • Hưởng dương
  46 tuổi
Lê Thị Khai
 • Mã số cốt
  7831
 • Họ Tên
  Lê Thị Khai
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Quý Dậu_1933
 • Mất (AL)
  06/04/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  88 tuổi
Nguyễn Thị Diệu Hương
 • Mã số cốt
  7830
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Diệu Hương
 • Pháp danh
  Diệu Hoa
 • Ngày sanh
  1965
 • Mất (AL)
  07/04/Canh Tý
 • Mất (DL)
  29/04/2020
 • Hưởng dương
  55 tuổi
Nguyễn Thị Lệ Dung
 • Mã số cốt
  7829
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Lệ Dung
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Nguyễn Quang Vinh
 • Mã số cốt
  7828
 • Họ Tên
  Nguyễn Quang Vinh
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Nguyễn Văn Dũng
 • Mã số cốt
  7827
 • Họ Tên
  Nguyễn Văn Dũng
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Trịnh Thanh Tường
 • Mã số cốt
  7826
 • Họ Tên
  Trịnh Thanh Tường
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Nguyễn Thị Hồng Loan
 • Mã số cốt
  7825
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Hồng Loan
 • Pháp danh
  Nguyên Cát
 • Ngày sanh
  Đinh Sửu_1937
 • Mất (AL)
  01/04/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  84 tuổi
Nguyễn Thị Lẹ
 • Mã số cốt
  7824
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Lẹ
 • Pháp danh
  Diệu Thiện
 • Ngày sanh
  Quý Tỵ_1953
 • Mất (AL)
  03/04/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  68 tuổi
Nguyễn Thị Nhạn
 • Mã số cốt
  7823
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Nhạn
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  1949
 • Mất (AL)
  04/04/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  72 tuổi
Đỗ Tiến Vượng
 • Mã số cốt
  7822
 • Họ Tên
  Đỗ Tiến Vượng
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Ất Mùi_1955
 • Mất (AL)
  27/02/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  66 tuổi
Nguyễn Thị Lường
 • Mã số cốt
  7821
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Lường
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Đinh Hợi_1947
 • Mất (AL)
  22/04/Tân Mão
 • Mất (DL)
  2011
 • Hưởng dương
  65 tuổi
Phạm Văn Đức
 • Mã số cốt
  7820
 • Họ Tên
  Phạm Văn Đức
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Đinh Sửu_1937
 • Mất (AL)
  26/01/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  84 tuổi
Trần Đức Quyền
 • Mã số cốt
  7819
 • Họ Tên
  Trần Đức Quyền
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  1948
 • Mất (AL)
  17/01/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  73 tuổi
Bùi Công Dũng
 • Mã số cốt
  7818
 • Họ Tên
  Bùi Công Dũng
 • Pháp danh
  Quảng Sơn
 • Ngày sanh
  Kỷ Hợi
 • Mất (AL)
  09/02/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  62 tuổi
Lê Trọng Ân
 • Mã số cốt
  7817
 • Họ Tên
  Lê Trọng Ân
 • Pháp danh
  Thiện Nghĩa
 • Ngày sanh
  Ất Tỵ_1965
 • Mất (AL)
  22/02/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  56 tuổi
Vi Thị Chiên
 • Mã số cốt
  7816
 • Họ Tên
  Vi Thị Chiên
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Nguyễn Thị Lai
 • Mã số cốt
  7815
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Lai
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Đinh Mão_1927
 • Mất (AL)
  25/02/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  94 tuổi
Đặng Thị Thêu
 • Mã số cốt
  7814
 • Họ Tên
  Đặng Thị Thêu
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  1920
 • Mất (AL)
  20/01/Kỷ Sửu
 • Mất (DL)
  2009
 • Hưởng dương
  82 tuổi
Đặng Ngọc Phùng
 • Mã số cốt
  7813
 • Họ Tên
  Đặng Ngọc Phùng
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Bính Thân_1956
 • Mất (AL)
  04/03/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  65 tuổi
Trần Thị Cẩm Liên
 • Mã số cốt
  7812
 • Họ Tên
  Trần Thị Cẩm Liên
 • Pháp danh
  Diệu Hoa
 • Ngày sanh
  Mậu Dần_1938
 • Mất (AL)
  10/03/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  83 tuổi
Nguyễn Thành Long
 • Mã số cốt
  7811
 • Họ Tên
  Nguyễn Thành Long
 • Pháp danh
  Chánh Xương
 • Ngày sanh
  Quý Mùi_1943
 • Mất (AL)
  27/12/Quý Tỵ
 • Mất (DL)
  2013
 • Hưởng dương
  72 tuổi