/

Tro cốt

Không gian lưu trữ tro cốt văn minh phù hợp với mọi tôn giáo, tín ngưỡng
Nguyễn Ái Phúc
 • Mã số cốt
  8272
 • Họ Tên
  Nguyễn Ái Phúc
 • Pháp danh
  Tuệ Thịnh
 • Ngày sanh
  1962
 • Mất (AL)
  21/10/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  60 tuổi
Bùi Đình Bá
 • Mã số cốt
  8271
 • Họ Tên
  Bùi Đình Bá
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Lê Quốc Phong
 • Mã số cốt
  8270
 • Họ Tên
  Lê Quốc Phong
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Quý Sửu_1973
 • Mất (AL)
  23/10/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  49 tuổi
Nguyễn Thị Tám
 • Mã số cốt
  8269
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Tám
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Nguyễn Tấn Phát
 • Mã số cốt
  8268
 • Họ Tên
  Nguyễn Tấn Phát
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  1969
 • Mất (AL)
  24/10/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  53 tuổi
Châu Ngọc Thanh
 • Mã số cốt
  8267
 • Họ Tên
  Châu Ngọc Thanh
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Châu Thị Phước
 • Mã số cốt
  8266
 • Họ Tên
  Châu Thị Phước
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Châu Văn Tốt
 • Mã số cốt
  8265
 • Họ Tên
  Châu Văn Tốt
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Dương Văn Long
 • Mã số cốt
  8264
 • Họ Tên
  Dương Văn Long
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Nhâm Thìn_1952
 • Mất (AL)
  11/09/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  70 tuổi
Phùng Thị Đào
 • Mã số cốt
  8263
 • Họ Tên
  Phùng Thị Đào
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Nguyễn Mỹ Phương
 • Mã số cốt
  8262
 • Họ Tên
  Nguyễn Mỹ Phương
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  27/12/1976
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
  17/10/2021
 • Hưởng dương
  46 tuổi
Nguyễn Thị Kiêu
 • Mã số cốt
  8261
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Kiêu
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  1921
 • Mất (AL)
  02/09/Đinh Hợi
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  87 tuổi
Trần Lý
 • Mã số cốt
  8260
 • Họ Tên
  Trần Lý
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  18728
 • Mất (AL)
  10/07/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  71 tuổi
Trần Thị Tuyết Vân
 • Mã số cốt
  8259
 • Họ Tên
  Trần Thị Tuyết Vân
 • Pháp danh
  Tường Từ
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Trần Văn Chính
 • Mã số cốt
  8258
 • Họ Tên
  Trần Văn Chính
 • Pháp danh
  Minh Đức
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Trần Thị Nga
 • Mã số cốt
  8257
 • Họ Tên
  Trần Thị Nga
 • Pháp danh
  Minh Nguyệt
 • Ngày sanh
  17997
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
  16/10/2021
 • Hưởng dương
  76 tuổi
Nguyễn Thị Thể
 • Mã số cốt
  8256
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Thể
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Giáp Tuất_1934
 • Mất (AL)
  20/11/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  87 tuổi
Võ Thị Hiếu
 • Mã số cốt
  8255
 • Họ Tên
  Võ Thị Hiếu
 • Pháp danh
  Tâm Hạnh
 • Ngày sanh
  1952
 • Mất (AL)
  21/10/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  70 tuổi
Bùi Văn Thìn
 • Mã số cốt
  8254
 • Họ Tên
  Bùi Văn Thìn
 • Pháp danh
  Huệ Thiện
 • Ngày sanh
  1937
 • Mất (AL)
  13/07/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  85 tuổi
Trương Mỹ Chinh
 • Mã số cốt
  8253
 • Họ Tên
  Trương Mỹ Chinh
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  13426
 • Mất (AL)
  05/08/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  44509
 • Hưởng dương
  86 tuổi
Đàm Xuân Thành
 • Mã số cốt
  8252
 • Họ Tên
  Đàm Xuân Thành
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Tống Thị Yến Phượng
 • Mã số cốt
  8251
 • Họ Tên
  Tống Thị Yến Phượng
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Huỳnh Thị Hoa
 • Mã số cốt
  8250
 • Họ Tên
  Huỳnh Thị Hoa
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Tống Văn Chính
 • Mã số cốt
  8249
 • Họ Tên
  Tống Văn Chính
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Nguyễn Thị Dư
 • Mã số cốt
  8248
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Dư
 • Pháp danh
  Hoa Phước
 • Ngày sanh
  1959
 • Mất (AL)
  02/06/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  61 tuổi
Ngô Thị Ngọc Giàu
 • Mã số cốt
  8247
 • Họ Tên
  Ngô Thị Ngọc Giàu
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  1967
 • Mất (AL)
  08/07/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  55 tuổi
Lục Văn Ninh
 • Mã số cốt
  8246
 • Họ Tên
  Lục Văn Ninh
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Đỗ Thận
 • Mã số cốt
  8245
 • Họ Tên
  Đỗ Thận
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Kỷ Mão_1939
 • Mất (AL)
  08/10/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  83 tuổi
Xã Minh Trung
 • Mã số cốt
  8244
 • Họ Tên
  Xã Minh Trung
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  31357
 • Mất (AL)
  08/10/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  37 tuổi
Hoàng Thị Liêm
 • Mã số cốt
  8243
 • Họ Tên
  Hoàng Thị Liêm
 • Pháp danh
  Nguyên Quý
 • Ngày sanh
  Ất Hợi_1935
 • Mất (AL)
  01/07/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  87 tuổi
Phan Đình Thuận
 • Mã số cốt
  8242
 • Họ Tên
  Phan Đình Thuận
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Đinh Mão_1927
 • Mất (AL)
  27/07/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  95 tuổi
Nguyễn Văn Nô
 • Mã số cốt
  8241
 • Họ Tên
  Nguyễn Văn Nô
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  20827
 • Mất (AL)
  04/07/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  65 tuổi