Các Dự Án Đang Kêu Gọi

Thư ngỏ: vận động quà Tết xuân Giáp Thìn(2024) cho người  khó khăn.
27/12/2023
Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc xuân Giáp Thìn (2024), chùa Bửu Đà sẽ tổ chức tặng quà tết cho bà con lao động nghèo, người khiếm thị, bệnh ...
Quỹ Từ Thiện chùa Bửu Đà: chia sẻ chung tay lắp đặt đường ống nước sạch tại An Giang
14/02/2020
      Hàng chục năm qua, 70 hộ bà con nhân dân ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang sử dụng nước trên con rạch hai bên là cánh ...