Hệ Thống Lọc Nước Sạch

Chùa Bửu Đà: Dự án Dàn lọc nước sạch tại Quảng Nam
06/09/2020
     Trong những ngày đầu của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ hai, quỹ Từ thiện chùa Bửu Đà nhận thấy tác dụng rất lớn của việc chủ ...
Chùa Bửu Đà: buổi nghiệm thu 'Dàn Lọc Nước Sạch số 4' tại Lâm Đồng
24/04/2018
         Thông báo buổi nghiệm thu & bàn giao Hệ Thống Lọc Nước Uống số 4 cho trường Mầm non Đông Thanh (Đông Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng) ...
Chùa Bửu Đà: 'Dàn Lọc Nước Sạch số 3' tại chùa Bảo Thắng (Hội An)
01/09/2018
              Báo Cáo Tổng Kết Chương Trình Lắp Đặt Dàn Lọc Nước Sạch Tại Chùa sư nữ Bảo Thắng (Hội An) do: Hội Nghệ Sĩ từ ...
Chùa Bửu Đà: buổi nghiệm thu 'Dàn Lọc Nước Sạch số 2' tại trường tiểu học Nam Trân (Đại Lộc - Quảng Nam)
05/09/2018
          Báo Cáo Tổng Kết Chương Trình Lắp Đặt Giàn Nước Sạch Số 2 Cho 300 Em Học Sinh Trường Tiểu Học Nam Trân – Đại ...
Chuyến khảo sát trước khi lắp đặt dàn lọc nước sạch số 2 tại trường tiểu học Nam Trân
05/09/2018
          Ngày 18/04/Đinh Dậu (13/05/2017) chùa Bửu Đà đã về trường Tiểu học Nam Trân lần 2 để trao đổi với Ban Giám Hiệu nhà trường và ...