/

Chùa Bửu Đà: Phóng sanh các loài thuỷ tộc định kỳ T5al, nuôi dưỡng tâm từ

Chủ nhật, 23/06/2024, 11:33 GMT+7

Sáng ngày 14/05 (19/06/2024), tại bến phà Nhị Bình (Hóc Môn) đã trang nghiêm diễn ra lễ phóng sanh chuộc mạng các loài thuỷ tộc do chùa Bửu Đà tổ chức.

Nguyện đem công đức lành này cúng dường chúng sanh khắp mười phương pháp giới, tất cả loài vật hữu tình, vô tình chúng sinh được viên thành đạo quả.

Tổng kết: Phật tử đóng góp 36.700.000đ. Mua cá, thuê xe, thuê ghe v.v... 37.700.000đ. Âm 1.000.000đ, trích quỹ Phóng sanh bù vào.

Một số hình ảnh tại lễ phóng sanh:

Ý kiến của bạn