Chùa Bửu Đà: hình ảnh Lễ Phóng Sanh định kỳ tháng 12al

Thứ ba, 10/01/2023, 06:31 GMT+7

     Vào sáng ngày 14/12/Nhâm Dần dưới sự hướng dẫn của chư Tăng chùa Bửu Đà, buổi lễ phóng sanh chuộc mạng các loài thủy tộc định kỳ Tháng 12al đã thành công viên mãn; đây cũng là kỳ phóng sanh cuối cùng của năm, chuẩn bị đón năm mới Quý Mão (2023) với nhiều thuận duyên và hoan hỷ hơn nữa.

     + Tổng đóng góp kỳ phóng sanh cuối: 33.460.000đ.

     + Tổng chi (mua cá, bông trái, thuê ghe, thuê xe...): 35.500.000đ.

     + Thu - chi: âm 2.040.000đ, trích quỹ bù vào.

     Nguyện đem công đức phóng sanh này, hồi hướng về chư vị Phật tử cùng gia quyến: người còn được an lạc, tật bệnh tiêu trừ, cửu huyền thất tổ được siêu thăng Tịnh độ.

    Hàng tháng đạo tràng chùa Bửu Đà đều có một kỳ phóng sanh với tổng số tiền phóng sanh trong năm 2022 là hơn 544 triệu đồng, toàn bộ số tiền trên đều cho chư vị Phật tử thập phương phát tâm đóng góp. Công đức thật không thể nghĩ bàn.

thu-chi

     Mong rằng quý Phật tử nhờ có buổi lễ Phóng sanh này sẽ trưởng dưỡng lòng từ bi, đạo tâm kiên cố và cùng gieo duyên trọn đời kiếp kiếp kính tin Tam Bảo.

 

Ý kiến của bạn