Lịch khóa tu và các ngày lễ trong năm


KHÓA LỄ TRÌ CHÚ ĐẠI BI VÀ ĐẢNH LỄ DANH HIỆU PHẬT
phat-quan-am

 

- Thời Gian: từ 07 giờ 30 đến 09 giờ 00 sáng các ngày Chủ nhật hàng tuần.
- Số lượng: Không giới hạn
- Đối tượng: Không phân biệt
- Nội dung khóa lễ:
+ Trì 5 biến thần chú Đại Bi
+ Tĩnh tâm tọa thiền 10 phút
+ Đảnh lễ 100 danh hiệu đức Quan Thế Âm Bồ Tát
 
 

LỄ QUY Y TAM BẢO

 

- Thời Gian: từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30 chiều các ngày sau:
+ 19 tháng 02 Âm lịch
+ 19 tháng 06 Âm lịch
+ 19 tháng 09 Âm lịch
- Độ tuổi: Không giới hạn
- Đối tượng: Không phân biệt
- Yêu cầu chung:
+ Đăng ký ghi danh trước khi diễn ra lễ.
+ Thông tin cần ghi danh: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, giới tính, số điện thoại liên lạc, 2 ảnh 3x4cm
+ Có mặt trước thời gian làm lễ 30 phút
+ Ăn mặc chỉnh tề, trang nghiêm khi đến làm lễ.