Tổng kết định kỳ Phóng sanh tháng 05Al

Thứ năm, 16/06/2022, 10:19 GMT+7

     Chuyến phóng sanh sáng ngày 13/05/Nhâm Dần đã thành tựu viên mãn, hơn 30 triệu đồng tiền chuộc cá đã được chư Tăng Quy y chú nguyện và hồi hướng trước khi thả về môi trường sống tự do trên sông Sài Gòn.

     TỔNG KẾT THU CHI:

     - Thu: 42.110.000đ

     - Chi: 41.900.000đ

     - Tồn: 210.000đ chuyển vào Quỹ phóng sanh kỳ sau (tháng 06al)

12_1

     Bao nhiêu công đức phóng sanh này, xin hồi hướng về chư vị Phật tử cùng toàn thể gia quyến: kẻ còn được phúc lạc, người mất đều được siêu sanh về cõi lành.

     Mong rằng quý Phật tử nhờ có buổi lễ Phóng sanh này sẽ trưởng dưỡng lòng Từ bi, đạo tâm kiên cố và cùng gieo duyên trọn đời kiếp kiếp kính tin Tam Bảo.

Ý kiến của bạn