Thông Báo Làm Lại Hình Thờ

Thông Báo Làm Lại Hình Thờ
19/04/2018
Nhằm ổn định và thuận tiện trong việc quản lý Hình thờ (Trí Tự - Trí Linh) tại chùa Bửu Đà, quý Phật tử có gửi hình thờ tại chùa hoan hỷ mang theo CMND ...