Chùa Bửu Đà: Tổng kết định kỳ phóng sanh T2al năm Quý Mão.

Thứ hai, 20/03/2023, 08:57 GMT+7

       Chùa Bửu Đà: Tổng kết định kỳ phóng sanh T2al năm Quý Mão.

       Khóa lễ Phóng sanh định kỳ nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/2al đã thành tựu viên mãn. Hơn 45 triệu đồng tiền mua cá đã được thả ra sông Sài Gòn (chi tiết thu-chi đính kèm).

       Tổng cộng: thu (56.800.000₫) - chi (52.000.000đ) = còn 4.800.000đ đưa vào chương trình phóng sanh ngày 01/02n tại BR-VT.

       Kính chia sẻ một số hình ảnh của chương trình.

Ý kiến của bạn