Chùa Bửu Đà: Tổng kết định kỳ Phóng sanh tháng 09Al

Thứ bảy, 15/10/2022, 09:25 GMT+7

Chuyến phóng sanh sáng ngày 18/09/Nhâm Dần (13/10/2022) đã thành tựu viên mãn, hơn 40 triệu đồng tiền chuộc cá đã được chư Tăng chùa Bửu Đà chú nguyện và hồi hướng trước khi thả về môi trường sống tự do trên sông Sài Gòn.

     TỔNG KẾT: thu: 43.350.000đ - chi: 40.100.000đ = tồn 3.250.000đ, chuyển vào Quỹ phóng sanh.

Bao nhiêu công đức phóng sanh này, xin hồi hướng về chư vị Phật tử cùng toàn thể gia quyến: kẻ còn được phúc lạc, người mất đều được siêu sanh về cõi lành.

Mong rằng quý Phật tử nhờ có buổi lễ Phóng sanh này sẽ trưởng dưỡng lòng Từ bi, đạo tâm kiên cố và cùng gieo duyên trọn đời kiếp kiếp kính tin Tam Bảo.

Ý kiến của bạn