Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 09-10/2022

Thứ ba, 01/11/2022, 15:47 GMT+7

Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 09-10/2022

     Với tinh thần "Sống là sẻ chia" - được sự tin tưởng và trợ duyên từ chư vị Phật tử cùng sự chung tay cùng nhóm từ thiện Vạn Phúc Nguyên Liễu, chùa Bửu Đà vẫn thường xuyên hỗ trợ áo quan cho các hoàn cảnh quá khó khăn, đơn chiếc khi ra đi có được chiếc áo quan về nơi an nghỉ cuối cùng.

     Trong tháng 09-10/2022, chương trình đã hỗ trợ tổng cộng 07 trường hợp với tổng số tiền 27.000.000đ

*** THÔNG TIN THU-CHI QUỸ ÁO QUAN:

      + Thu: 31.650.000đ (từ nguồn Phật tử đóng góp và Thùng áo quan đặt tại nhà Linh của chùa)

      + Chi: 27.000.000đ

      + Thu - Chi: tồn 4.650.000đ (đưa vào quỹ chung)

     Để có được sự sẻ chia như trên, tất cả đều nhờ do sự phát tâm đóng góp của chư vị Phật tử, quý MTQ đồng hành cũng Quỹ áo quan khi có hoàn cảnh khó khăn qua đời cần hỗ trợ.

     Kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia quyến đều được gia đạo bình an, công việc thuận lợi, sức khoẻ dồi dào.

z3846316165109_cbc54083ab18bb8dd31778f251f2c81a
z3846316168539_12723a72a1cf8a4982b5ef14714899fc
z3846316177152_df0dc536b7558c6bdcfb0e16ed5d2549
z3846316183668_09f9f27e4525f67c96620d2b45eb7098
z3846316187837_15304b3791be54c35e5f7472a533e70e
z3846316191620_5f5bcbcc6d740aa22a4fc271ec19d88f
z3846316197179_4c95400b6b5008b631ae76f087f5fb50
z3846316199198_a1477231e6b9c74c3accbf44ad154dd9
z3846316201124_87871bbcf0849ebe46140e80137e3460
z3846316211981_776c25fe11016582db0043ad5338e4be
z3846316219528_adad9dbaf5fecad0e7f7f5cb3d0d5257
z3846316223412_9ecdca2291c83aabdabfcf272a05cac2
z3846316228641_24c2209ececa94e1241c58094940b2da
z3846316231006_f9ea33e842076c8251e9900bcbd0c6d4
z3846316239032_a362c7d2df94e6332d62f51e512ef770
z3846316249074_b9b74d8363e0d1ad6e750388c2c44de4
z3846316249802_ea00fe2555f566d2e45265f0036dc226
z3846316256891_41f67698aecd62a1fb5c2aecb3ccd4ec
z3846316256984_51e1e81a315c6dd9b5db44346ec029b3

#chuabuuda #aoquanchonguoingheo

Ý kiến của bạn