Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 07-08/2022

Thứ bảy, 10/09/2022, 20:04 GMT+7
1

     Với tinh thần "Sống là sẻ chia" - được sự tin tưởng và trợ duyên từ chư vị Phật tử; chùa Bửu Đà tiếp tục chung tay cùng nhóm từ thiện Vạn Phúc Nguyên Liễu hỗ trợ áo quan cho các hoàn cảnh quá khó khăn, ngặt ngèo khi mất đi có được chiếc áo quan về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong tháng 07-08/2022, chương trình đã hỗ trợ tổng cộng 05 trường hợp với tổng số tiền 20.750.000đ

 >>> Xem thêm: Quỹ Áo quan chùa Bửu Đà

*** THÔNG TIN THU-CHI QUỸ ÁO QUAN:

      + Thu: 33.720.000đ (từ nguồn Phật tử đóng góp và Thùng áo quan đặt tại nhà Linh của chùa)

      + Chi: 20.750.000đ

      + Thu - Chi: tồn 12.970.000đ (đưa vào quỹ chung)

     Để có được sự sẻ chia như trên, tất cả đều nhờ do sự phát tâm đóng góp của chư vị Phật tử, quý MTQ đồng hành cũng Quỹ áo quan khi có hoàn cảnh khó khăn qua đời cần hỗ trợ.

     Kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia quyến đều được gia đạo bình an, công việc thuận lợi, sức khoẻ dồi dào.

 

Ý kiến của bạn