Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 05/2021 -->10/2021

Chủ nhật, 07/11/2021, 09:27 GMT+7

icon_ao_quan

    Với tinh thần "Sống là sẻ chia" - được sự tin tưởng và trợ duyên từ chư vị Phật tử; chùa Bửu Đà tiếp tục chung tay cùng nhóm từ thiện Vạn Phúc Nguyen Lieu hỗ trợ áo quan cho các hoàn cảnh quá khó khăn, ngặt ngèo khi mất đi có được chiếc áo quan về nơi an nghỉ cuối cùng.

     Trung bình mỗi chiếc áo quan có giá từ 5.000.000 đến 13.000.000 đồng.

     Từ tháng 05/2021 đến tháng 10/2021, dịch bệnh Covid 19 bùng phát tại Tp.HCM, dù bận rộn với các hoạt động cứu trợ cộng đồng nhưng chương trình vẫn âm thầm hỗ trợ áo quan cho các hoàn cảnh khó khăn. Trong 6 tháng, chương trình đã hỗ trợ ổng cộng 18 trường hợp với tổng số tiền 64.750.000đ (có hình ảnh chi tiết đi kèm).

     *** THÔNG TIN THU-CHI QUỸ ÁO QUAN :

          - Thu: 46.250.000đ từ nguồn Phật tử đóng góp và Thùng áo quan

          - Chi: 64.750.000đ (18 trường hợp)

          - Thu - Chi = -18.500.000đ (âm mười sáu triệu đồng), trích "Quỹ áo quan" bù vào.

     Để có được sự sẻ chia như trên, tất cả đều nhờ do sự phát tâm đóng góp của chư vị Phật tử, quý MTQ đồng hành cũng Quỹ áo quan khi có hoàn cảnh ngặt ngèo cần hỗ trợ.

     Kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia quyến đều được gia đạo bình an, công việc thuận lợi, sức khoẻ dồi dào.

Ý kiến của bạn