Chùa Bửu Đà: Tổng kết "Áo Quan cho người nghèo" từ tháng 05 - 10/2023

Thứ hai, 13/11/2023, 21:03 GMT+7

    Tiếp tục đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn khi qua đời, vì quá cơ cực đến mức không có đủ tiền để gia đình mua chiếc quan tài đưa người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong khả năng của mình, chùa Bửu Đà kết hợp cùng nhóm Từ thiện Vạn Phúc Nguyên Liễu chung tay hỗ trợ áo quan cho những phận đời kém may mắn.

Từ tháng 05 đến tháng 10/2023, chương trình " Áo Quan Cho Người Nghèo" hỗ trợ 12 trường hợp với tổng số tiền 59.200.000đ

*** THÔNG TIN THU-CHI QUỸ ÁO QUAN:

+ Thu: 103.950.000đ (từ nguồn Phật tử đóng góp và Thùng áo quan đặt tại nhà Linh của chùa)

+ Chi: 44.750.000đ

+ Thu - Chi: tồn 59.200.000đ (trích quỹ)

     Để có được sự sẻ chia như trên, tất cả đều nhờ do sự phát tâm đóng góp của chư vị Phật tử, quý MTQ đồng hành cũng Quỹ áo quan khi có hoàn cảnh khó khăn qua đời cần hỗ trợ. Kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia quyến đều được gia đạo bình an, công việc thuận lợi, sức khoẻ dồi dào.

Xin chia sẽ một số hình ảnh của chương trình và những hoàn cảnh mà "Quỹ Áo Quan" đã hỗ trợ:

Ý kiến của bạn