Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Quỹ Áo Quan cho người nghèo' tháng 11-12/2022

Thứ hai, 02/01/2023, 20:02 GMT+7

     Với tinh thần "Sống là sẻ chia" - được sự tin tưởng và trợ duyên từ chư vị Phật tử cùng sự chung tay cùng nhóm từ thiện Vạn Phúc Nguyên Liễu, chùa Bửu Đà vẫn thường xuyên hỗ trợ áo quan cho các hoàn cảnh quá khó khăn, đơn chiếc khi ra đi có được chiếc áo quan về nơi an nghỉ cuối cùng.

     Trong tháng 11-12/2022, chương trình đã hỗ trợ tổng cộng 06 trường hợp với tổng số tiền 18.750.000đ

* THÔNG TIN THU-CHI QUỸ ÁO QUAN T11-12/2022:

          + Thu: 55.650.000đ (từ nguồn Phật tử đóng góp và Thùng áo quan đặt tại nhà Linh của chùa)

          + Chi: 18.750.000đ

          + Thu - Chi: tồn 36.900.000đ (đưa vào quỹ).

* Trong năm 2022, Quỹ áo quan chùa Bửu Đà đã nhận được hơn 130 lượt đóng góp với tổng số tiền 236.720.000đ.

          + Trong năm qua, chương trình đã đồng hành hỗ trợ Áo quan cho 38 hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 151.500.000đ

          + Số tiền Quỹ hiện còn lại: 118.725.000đ

     Để có được sự sẻ chia như trên, tất cả đều nhờ do sự phát tâm đóng góp của chư vị Phật tử, quý MTQ đồng hành cũng Quỹ áo quan khi có hoàn cảnh khó khăn qua đời cần hỗ trợ.

     Kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia quyến đều được gia đạo bình an, công việc thuận lợi, sức khoẻ dồi dào. 

Ý kiến của bạn