Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 11/2021 -->02/20222

Chủ nhật, 27/03/2022, 13:46 GMT+7

     Với tinh thần "Sống là sẻ chia" - được sự tin tưởng và trợ duyên từ chư vị Phật tử; chùa Bửu Đà tiếp tục chung tay cùng nhóm từ thiện Vạn Phúc Nguyên Liễu hỗ trợ áo quan cho các hoàn cảnh quá khó khăn, ngặt ngèo khi mất đi có được chiếc áo quan về nơi an nghỉ cuối cùng.

icon_ao_quan

     Trung bình mỗi chiếc áo quan có giá từ 5.000.000 đến 13.000.000 đồng.

     Từ tháng 11/2021 đến tháng 02/2022, chương trình đã hỗ trợ ổng cộng 11 trường hợp với tổng số tiền 46.750.000đ (có hình ảnh chi tiết đi kèm).

     *** THÔNG TIN THU-CHI QUỸ ÁO QUAN :

          + Thu: 102.100.000đ từ nguồn Phật tử đóng góp và Thùng áo quan

          + Chi: 46.750.000đ (11 trường hợp)

          + Thu - Chi = tồn 55.350.000đ (đưa chung vào Quý áo quan)

     Để có được sự sẻ chia như trên, tất cả đều nhờ do sự phát tâm đóng góp của chư vị Phật tử, quý MTQ đồng hành cũng Quỹ áo quan khi có hoàn cảnh ngặt ngèo cần hỗ trợ.

     Kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia quyến đều được gia đạo bình an, công việc thuận lợi, sức khoẻ dồi dào.

Ý kiến của bạn