Giáo Lý Cơ Bản

Pháp thân xá lợi
11/01/2024
Phật rời khỏi thế gian này rồi, lưu lại một số kỉ niệm cho chúng ta, chúng ta chiêm ngưỡng lễ lạy như Phật còn tại thế. Đối với xá lợi của Ngài, ...
Tâm Tịnh: Lạy Phật như thế nào để được nhiều lợi ích
16/05/2023
Pháp môn lạy Phật là một trong những pháp môn tu được nhiều người ưa thích, bởi vì nó có những lợi ích thiết thực sau đây.
Năng lực Quán Thế Âm
06/05/2023
Trích trong sách “Sen nở trời phương ngoại” của Sư Ông Làng MaiNhìn vào Bồ Tát Quán Thế Âm (Avalokiteshvara Bodhisattva) chúng ta thấy Bồ Tát Thường ...
Ý nghĩa của hồng danh 'Nam Mô A Mi Đà Phật'
08/11/2019
    "Nam-mô" nghĩa là con gửi gắm thân mạng. "A-mi-đà" nghĩa là ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô tận. "Phật" nghĩa là bậc giác ngộ.
Năm Giới: nếp sống đạo đức, lành mạnh của người Phật tử
25/09/2018
           GN - Đối với hàng Phật tử tại gia, năm giới là năm điều học căn bản để tạo dựng nên một nếp sống đạo đức, tốt ...
Tứ Thánh Quả
09/09/2018
           Tứ thánh quả là 4 quả vị thánh mà một hành giả có thể đạt được trên con đường tu tập của mình.
Kiến Thức Phật Học Phổ Thông - Ngũ Uẩn
31/08/2018
            Ngũ uẩn là một khái niệm cơ bản trong Phật học để chỉ những thành phần (tâm thức và sinh lý) cấu tạo nên mỗi cá thể. ...
Kiến Thức Phật Học Phổ Thông: Pháp Ấn
22/08/2018
          Pháp Ấn là một khái niệm quan trọng mà người học Phật nào cũng đều phải biết. Sau khi Phật nhập diệt, hàng loạt các học ...
Kiến Thức Phật Học Phổ Thông - Bài 3: Lục Độ Ba La Mật
24/06/2018
Bài viết thuộc series tìm hiểu những giáo lý cơ bản trong Phật giáo. Chúc mọi người tinh tấn tu học để thông đạt giáo lý Đức Phật, chuyển hóa cuộc ...