Tứ Thánh Quả

Chủ nhật, 09/09/2018, 14:04 GMT+7

          Tứ thiền gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Việc thâm nhập các tầng thiền này là nhờ vào công phu hành thiền của hành giả nông sâu khác nhau, trong khi tứ thánh quả chỉ đạt được do việc tu tập các về phước đức và trí huệ nên có độ phức tạp cao hơn và do đó về mặt chứng đắc tâm linh cũng cao hơn. 

6

         Bất kì một pháp tu nào cũng đều có nguy cơ mất đi, tức hành giả phải trở lại vạch xuất phát ban đầu mỗi khi tái sinh sang một kiếp khác. Tuy nhiên tứ thánh quả thì mang tính bảo tồn vĩnh viễn dù trải qua bao nhiêu kiếp, do đó khi đạt một trong các quả vị thì hành giả chỉ có tiến dần lên cho đến cái đích cuối cùng là A La Hán.

7

         1. Thân kiến: vị ấy không còn nhìn nhận sai lầm về một cái ngã thường còn bất biến, không nghĩ rằng chết là hết, không còn cho rằng thân này do một đấng tạo hóa tạo nên. Vị ấy đã hiểu được thân này là giả hợp do ngũ ẩn và tứ đại tạo thành. 

        2. Nghi: vị ấy không còn hoài nghi gì về Đức Phật và con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy. 

         3. Giới cấm thủ: vị ấy không còn chấp nhặt vào những giới điều phi lý không mang lại lợi ích gì, vd như sống giống loài vật, lõa thể, hành xác. Ngoài ra còn có trường hợp là chấp nhặt giới luật quá nghiêm ngặt mà thiếu sự hài hòa, vd như thấy người nữ rơi xuống nước mà không cứu do giữ giới “không tiếp xúc với người nữ” là phi đạo đức, thiếu từ bi.

8_1
9
10

         Một vị chứng nhị quả chưa thể phá bỏ hoàn toàn tham sân mà chỉ làm nó nhẹ bớt đến mức người ta không còn thấy vị ấy tham sân, tuy nhiên tâm tham sân vẫn còn tiềm tàng một cách vi tế.

11
12
13
14

          Xem thêm bài TÌM HIỂU VỀ QUẢ VỊ A LA HÁN: https://www.facebook.com/pg/cusiphapan/photos/?tab=album&album_id=854777638048586

15_1

 

Ý kiến của bạn