Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 03-04/2021

Thứ bảy, 01/05/2021, 18:35 GMT+7

   icon_ao_quan

   Với tinh thần "Sống là sẻ chia" - được sự tin tưởng và trợ duyên từ chư vị Phật tử; chùa Bửu Đà tiếp tục chung tay cùng nhóm từ thiện Vạn Phúc Nguyen Lieu hỗ trợ áo quan cho các hoàn cảnh quá khó khăn, ngặt ngèo khi mất đi có được chiếc áo quan về nơi an nghỉ cuối cùng.

      Trung bình mỗi chiếc áo quan có giá từ 5.000.000 đến 13.000.000 đồng.

      Trong tháng 03 và tháng 04 năm 2021, Quỹ Áo quan chùa Bửu Đà hỗ trợ tổng cộng 10 trường hợp với tổng số tiền 49.620.000đ (có hình ảnh chi tiết đi kèm).

thuThu quỹ:
chi

Chi quỹ:

THÔNG TIN THU-CHI QUỸ ÁO QUAN :

            * Thu: 49.620.000đ: từ nguồn Phật tử đóng góp và Thùng áo quan

             * Chi: 34.500.000đ

            * Thu - Chi = 15.120.000đ (mười lăm triệu một trăm hai mươi nghìn đồng), phần dư được chuyển vào "Quỹ áo quan".

   Để có được sự sẻ chia như trên, tất cả đều nhờ do sự phát tâm đóng góp của chư vị Phật tử, quý MTQ đồng hành cũng Quỹ áo quan khi có hoàn cảnh ngặt ngèo cần hỗ trợ.

   Kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia quyến đều được gia đạo bình an, công việc thuận lợi, sức khoẻ dồi dào.

      Ban biên tập kính chia sẻ đến quý Phật tử một số hình ảnh được ghi nhận lại:

Ý kiến của bạn