Chuyện nhà Sư

Thứ tư, 06/07/2022, 05:09 GMT+7
huyen-khong-son-thuong-2-0929

     - Tại sao các sư đều mang họ Thích? Vì Đức Phật gốc là Thái tử Tất Đạt Đa của dòng họ Thích Ca

     - Tại sao các sư phải cạo trọc đầu? Vì cạo trọc đầu là không ham làm đẹp, để xả bỏ TÂM SI MÊ

     - Tại sao các sư lại đi xin ăn? Vì xin ăn là việc làm hạ mình trước người khác nhất, để xả bỏ TÂM NGẠO MẠN

     - Tại sao các sư lại chỉ sở hữu 3 y (trang phục), 1 bát (dụng cụ khất thực)? Vì nếu sở hữu nhiều hơn, sẽ muốn nhiều hơn nữa, để xả bỏ TÂM THAM

     - Tại sao các sư luôn sống tuỳ duyên? Vì tuỳ duyên là thuận theo tự nhiên, quy luật vô thường, để xả bỏ TÂM NGHI

     - Tại sao các sư không cần phải thanh minh oan trái? Để xả bỏ tâm Sân (tập tĩnh tâm)

Và ai làm được các điều trên chính là Sư, là người truyền chánh Pháp của nhà Phật.

Sư không có nghĩa là sống trong chùa, Sư là người hành động như Phật bảo và lan toả CHÁNH PHÁP!

Ý kiến của bạn