Ngày Rằm tháng giêng - ngày Tăng bảo (Sangha Day)

Thứ ba, 08/03/2022, 13:12 GMT+7

Theo Phật Giáo Nguyên Thủy thì Rằm tháng Giêng là Ngày Đại hội Chư Thánh Tăng - MaghaPuja - Ngày Kỷ niệm 1250 vị A-la-hán đệ tử, tuy không hẹn trước mà cùng nhau về đảnh lễ Đức Thế Tôn tại Vương Xá.

Do đó, ngày này được một số chư Tăng và Phật tử xem như là ngày Tăng Bảo (Sangha Day)

1
2_1

 

 

 

Ý kiến của bạn