KINH « TẤT CẢ ĐỀU BỐC CHÁY » (ADITTAPARIYAYA-SUTTA)

Chủ nhật, 01/01/2023, 17:16 GMT+7

        Sắp tới đây là Rằm tháng Chạp, ngày tròn trăng cuối của năm Nhâm Dần, một ngày trọng đại trong lịch sử Phật Giáo được ghi dấu khi Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh "Tất cả đều bốc cháy"
        Sau khi đắc đạo Đức Thế Tôn đi đến Lộc Uyển để thuyết pháp cho 5 anh em ngài Kiều Trần Như. Vào ngày rằm tháng 6, Đức Phật đã giảng bài kinh đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân, cho 5 vị và sau đó là bài kinh thứ hai, Kinh Vô Ngã Tướng...
        Vào khoảng đầu tháng 10, sau khi an cư kiết hạ, Đức Phật đã đến Gaya... Ngài ở lại đấy cả hai tháng trời để chờ nhân duyên đến mà thu phục 3 anh em nhà Kassapa đang phụng thờ thần Lửa...
        Ngay tại Gaya vào ngày rằm tháng chạp Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh thứ 3, Kinh Tất cả Đều Bốc Cháy và sau bài kinh này cả 3 anh em ngài Kassapa cùng 1000 đệ tử của họ đã chứng đắc quả A-la-hán...

z4005481185236_70c05b10a7f164a33a94650d834988a5

      

Ý kiến của bạn