/

Lịch sử Ðức Mục Kiền Liên - Nguyễn Điều

Thứ bảy, 23/03/2019, 21:16 GMT+7

          Ba vị Ðại Đệ tử thân cận nhất của đức Phật là A Nan Ða (Ananda), Xá Lợi Phất (Upatissa Sariputta) và Mục Kiều Liên (Mahà Moggallàna) đã đắc quả Nhập lưu (Tu đà hườn) không phải nhờ nghe Pháp bảo từ cửa miệng đức Phật, mà từ các Sa môn thừa truyền Phật giáo: Ananda thì do Thầy Tế độ, một Thánh A la hán tên là Punna Mantàniputta, Upatissa Sariputta (Xá Lợi Phất) thì do trưởng lão Assaji, còn Kolita Moggallàna (Mục Kiền Liên) thì do người bạn vừa đắc quả Tu đà hườn, chưa đạt tới Thánh Quả A la hán (ám chỉ Upatissa - Xá Lợi Phất). Ðể có thể đạt tới một sự giác ngộ kỳ diệu như thế, Kolita Moggallàna phải có một niềm tin nơi Trí tuệ của bạn thân lẫn niềm tin trong chân lý vô cùng vững chắc. Và lẽ dĩ nhiên điều đó là một sự thật, không còn nghi ngờ nữa! Nghe xong kệ ngôn đầy nhiệm mầu ấy Kolita Moggallàna liền hỏi nơi cư ngụ của đức Bổn sư, đấng Toàn Giác.

 

lYch_sY_YYc_mYc_kiYn_lien

Lịch sử Ðức Mục Kiền Liên

(Mahà Moggalàna)

Tác giả: Hellmuth Hecker

Dịch giả: Nguyễn Ðiều

Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Ấn hành. PL. PL. 2541 – DL. 1997

        Mục Lục:

        Lời Nói Đầu.

        Ðảnh Lễ.

                I. Thời Niên Thiếu.

                II. Du Phương Tầm Đạo.

                III. Tìm Ra Chân Lý.

                IV. Tinh Tấn Theo Lời Phật Dạy.

                V. Những Bậc Thinh Văn Xuất Sắc.

                VI. Những Đóng Góp Của 2 Vị.

                VII. Thần Thông Của Ngài Ðại Mục Kiền Liên.

                VIII. Tiền Kiếp Của Ngài Ðại Mục Kiền Liên.

                IX. Những Ngày Cuối Cùng.

                X. Kết Thúc Cuộc Đời.

        Người có Trí tuệ, không bi quan cũng không lạc quan, họ nhìn sự vật đúng theo chân tướng của nó.

 

        "Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa.”

        Thành kính đảnh lễ đấng Toàn Giác. Ngài là bậc thân khẩu ý trọn lành, không còn Luân hồi trong Tam giới nữa.

Lời Nói Đầu

        Từ lâu, tôi hằng tâm nguyện được dịp phiên dịch hay biên soạn lịch sử của những Ðại Tông Ðồ Ðức Phật, nhất là các Ngài Xá Lợi Phất (Sàriputta), Mục Kiền Liên (Màhà Moggallàna), A Nan (Ananda) Ca Diếp (Kassapa), Ưu Bà Li (Upàli) v.v... Nhưng rất tiếc tìm được tài liệu đầy đủ để đúc kết cuộc đời của vị Thánh Tăng ấy không phải là chuyện dễ.

        Duyên may, khi còn ở trong nước, tôi đã dịch được quyển "Cuộc đời đức Xá Lợi Phất" mà soạn giả là Ngài Nyànaponika. Và bây giờ ở hải ngoại tôi lại còn duyên lành nhận được cuốn Mahà Moggallàna (Ðại Mục-kiền-liên) của Hellmuth Hecker do bà Trần Văn Bạch mang tặng.

        Tôi mạo muội phiên dịch cuốn sách này ra Việt ngữ để cống hiến Chư Phật tử bốn phương nhất là những ai muốn tìm hiểu cuộc đời của các vị Ðại Ðệ Tử Phật. Khi diễn giải từ một thứ tiếng này ra một thứ tiếng khác, đặc biệt là trong lãnh vực Tôn giáo, tôi tự cảm thấy trình độ học Phật còn yếu kém, do đó tránh sao khỏi những sơ sót. Ngưỡng mong chư vị hiền giả bổ túc cho, người dịch xin chân thành cảm tạ!

        Dịch giả cũng xin chia đều phần phước thanh cao này đến tất cả quí thân hữu, đạo hữu, những người đã khuyến khích, cung cấp tài liệu, tiếp tay đánh máy và ủng hộ ấn tống, xin cho quí vị ấy Bồ đề tâm kiên cố và chóng đạt được đạo quả Giải thoát.

        Ngoài ra dịch giả còn xin hiến dâng một phần phước phiên dịch này đến tất cả chúng sinh, nhất là song thân và Thầy Tổ của dịch giả đang ở một cảnh giới nào đó.

        Nguyện cho tất cả nhân loại đừng oan trái lẫn nhau và mỗi ngày mỗi giảm thiểu cái khổ!

                                                                                                                                                                                Paris tháng 3/1988

                                                                                                                                                                                        Dịch giả

 

------> Đọc online tại đây

------> Mượn sách xin liên hệ Văn phòng chùa Bửu Đà - Phòng Thư viện

Ý kiến của bạn