Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát

Thứ tư, 02/01/2019, 09:18 GMT+7
su_tich_phat_a_di_da_va_bay_vi_bo_tat__khuyet_danh

           MỤC LỤC

                      Chương 1 - Sự Tích Phật A Di Đà

                      Chương 2 - Sự tích Quán Thế Âm Bồ Tát

                      Chương 3 - Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát

                      Chương 4 - Sự tích đức Văn Thù Sư Lợi

                      Chương 5 - Sự tích đức Phổ Hiền Như Lai

                      Chương 6 - Sự tích đức Địa Tạng Bồ Tát

                      Chương 7 - Sự tích đức Di Lặc Bồ Tát

                      Chương 8 - Sự tích đức Chuẩn Đề

-----------------------------------------

            -----> Đọc online tại đây

            -----> Nghe online tại đây

            -----> Mượn sách: xin liên hệ Văn phòng chùa Bửu Đà - Phòng Thư Viện

Ý kiến của bạn