/

Cuộc đời tôn giả Xá Lợi Phất - Nguyễn Điều

Thứ tư, 09/01/2019, 02:34 GMT+7

tongia_xaloiphat

Cuộc Đời Tôn Giả Xá Lợi Phất

Tác giả: Hellmuth Hecker - Dịch giả: Nguyễn Điều

 

       LỜI NÓI ĐẦU

       Trong tủ sách Phật giáo, chúng ta hằng tìm thấy không biết bao nhiêu những cuốn sách nói về Đức Phật hoặc chung quanh các lời dạy, những giáo thuyết của Ngài. 
       Tuy nhiên, quả vị của một đấng Phật Tổ lại là quả vị cao nhất, hoàn toàn nhất trong các đạo quả giải thoát mà hành giả (Phật tử) đang đi trên con đường Bát Chánh phải trải qua một thời gian vô lượng, với một lòng kiên nhẫn sắt đá mới có thể đạt được. 
       Gương giải thoát trong Phật giáo không phải chỉ riêng là Đức Phật, mặc dù Phật là một tấm gương sáng nhất trong những tấm gương soi thấu con đường tận diệt vô minh phiền não, mà còn có những tấm gương khác cũng vô cùng rực rỡ và đáng noi gương không kém. Những tấm gương ấy là những vị Độc-giác hay Thanh-văn giác, tức những đệ tử Phật đã được chứng quả giải thoát. 
Trong thời gian Đức Phật còn tại thế nhiều vị đại đệ tử của Ngài đã đóng những vai trò rất quan trọng trong công việc truyền bá Phật giáo và lèo lái con thuyền Giáo hội. 
       Đề cập đến những vị Thánh Tăng ấy chúng ta không thể nào không nhắc đến lịch sử của ngài Sàrìputta (Xá-lợi-phất). Ngài chẳng những là một đại đệ tử ưu tú của Đức Phật, mà còn là một nhà thông thái có thể xem là bậc nhất trong hàng Thanh-văn giác. 
       Ngày nay, nếu chúng ta có dịp đi hành hương ở các nước Phật giáo theo truyền hệ Nam tông như các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan v.v... các Phật tử chắc chắn sẽ trông thấy trên bệ thờ đấng Giải thoát, hai bên mặt và trái của Đức Phật, có tượng hai vị đại đệ tử đứng chắp tay hầu Ngài. Một trong hai vị đó chính là Đức Thanh-văn giác Sàrìputta (Xá-lợi-phất) vậy. 
       Lịch sử của vị đại đệ tử này cũng chẳng kém phần đạo vị và rất xứng đáng cho mọi người noi gương, vì con đường giải thoát của Ngài đã đi cũng lại là con đường Bát Chánh của chư Phật. 
       Do đó, kẻ phiên dịch cuốn sách nhỏ bé này không có ước vọng gì hơn là cống hiến cho quý vị Phật tử bốn phương thêm một tài liệu làm gương mẫu quý giá, hầu may ra có thể đáp ứng được phần nào nguyện vọng của những ai hằng ước nguyện chóng giải thoát hay trở thành bậc Thanh-văn giác. 
       Ngưỡng mong quý vị học giả cao Tăng chỉ dạy thêm nếu bản dịch này có điều chi sơ sót. Người dịch vô cùng cảm tạ. 
       Nguyện cầu Tam Bảo hộ trì cho ngài Đại đức Nyanaponika, vị đã có công nghiên cứu và soạn ra quyển sách này. 
       Xin cho tất cả chúng sanh đều được an vui và không bao giờ oan trái.

       Dịch giả: NGUYỄN ĐIỀU

       -----> Đọc online tại đây - Download file *ebook tại đây

       -----> Mượn sách: xin liên hệ Văn phòng chùa Bửu Đà - Phòng Thư Viện

Ý kiến của bạn