Bộ tem 1968, Gakko-Moonlight Bosatsu-Bồ Tát Nguyệt Quang Biến chiếu

Thứ bảy, 05/06/2021, 15:22 GMT+7

   Bức tượng bằng đất sét Bồ Tát Nguyệt Quang Biến chiếu là bảo vật quốc gia nổi tiếng được lưu trữ tại Chùa Todaiji (Đông Đại Tự Todaiji) ở thành phố Nara, Nhật Bản.

2

   Đức Phật Thích Ca giảng trong thế giới mười phương đều có vô số các Đức Phật.

      - Đức Phật A Di Đà Như Lai ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ

      - Đức Phật Dược Sư Như Lai ở thế giới Đông Phương Lưu Ly Quang Tịnh Độ

      - Đức Phật Lô Xá Na Như Lai ở thế giới Liên Hoa Tạng

      - Đức Phật Đại Nhật Như Lai ( Mật Giáo) ở núi Tu Di, tượng trưng cho chính vũ trụ.

   Ở phương Đông cách mười muôn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Lưu Ly Quang Tịnh Độ có Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Khi còn tu hạnh Bồ tát, Ngài có mười hai lời nguyện, để cứu giúp mọi người có được cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp nhất

   Trong Kinh Dược Sư, Đông Phương Tam Thánh hay còn được gọi là Dược Sư Tam Tôn , là 3 vị Bồ Tát của giới Tịnh Thổ Lưu Ly Phương Đông gồm Đức Phật Dược Sư , Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, Bồ Tát Nguyệt Quang Biến chiếu

1

   Đức Phật Dược Sư độ hóa chúng sanh hữu tình , nhất là chúng sanh bệnh tật đau khổ , để đạt được lợi ích an lạc.

   Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát là vị Bồ Tát thường xuyên ngự tại mặt trời, chúng ta tưởng chừng như là nơi không có sự sống, nhưng trong cảnh giới của các Ngài thì chúng ta không thể biết được. Ngài thị hiện cho việc sử dụng ánh sáng mặt trời để phổ độ chúng sinh, để giúp chúng sinh thoát khỏi mê lầm, dùng ánh sáng chiếu khắp giúp cho mọi người sớm giác ngộ khỏi biển lầm than.

   Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu là vị Bồ Tát ngự tại mặt trăng, biểu thị cho ánh sáng mặt trăng vào ban đêm. Bởi chư Phật Bồ Tát đều nhìn thấy chúng sinh trong đêm tối u mê, không có ánh dẫn đường, nên Ngài thị hiện với danh hiệu Nguyệt Quang Biến Chiếu để muốn nói, dù trong đêm tối vẫn có những ngày trăng tròn sáng rõ, soi sáng những u mê của chúng ta, giúp chúng ta bước bên bờ Giác Ngộ.

   Cả hai Ngài Nhật Quang - Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát thường hộ vệ cho Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật để cứu độ chúng sinh

Nguồn: facebook Phan Tài

Ý kiến của bạn