Bauddha Mahotsav Festival

Thứ tư, 12/01/2022, 04:20 GMT+7

Bauddha Mahotsav Festival là Lễ Hội được tổ chức hằng năm ở Ấn Độ nhằm tôn vinh, quảng bá giáo pháp của Đức Phật.

271654562_7260460697305013_7947586003069288916_n

Vào dịp Lễ hội Bauddha Mahotsav năm 2002 Ấn Độ có phát hành bộ 4 tem để kỷ niệm, trên 4 con tem là 4 thánh tích quan trọng liên quan đến Đức Phật, đó là: Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển pháp luân; Núi Linh Thứu, nơi Đức Phật thường ngụ lại và giảng nhiều bài kinh quan trọng cho chư thánh tăng; Câu Thi Na, nơi Đức Phật Nhập Niết Bàn và Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật Đắc Đạo.

Sở dĩ không có Vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật Đản Sinh, vì vườn đó thuộc Nepal, không nằm trên đất Ấn.

Ý kiến của bạn