Những con tem hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát

Thứ năm, 03/12/2020, 12:45 GMT+7

      Theo Kinh Dược Sư, Phật giáo có 8 vị đại Bồ tát: Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. Quán Thế Âm Bồ tát. Đại Thế Chí Bồ tát. Vô Tận Ý Bồ tát. Bảo Đàn Hoa Bồ tát. Dược Vương Bồ tát. Dược Thượng Bồ tát. Di Lặc Bồ tát.

      Hình tượng ảnh Phật Quán Thế Âm Bồ tát được Phật tử luôn kính trọng, tôn thờ vì pháp môn và từ bi nguyện lực của Ngài rất quảng đại hoằng thâm, cứu khổ cứu nạn...

      Dựa trên cơ sở trong kinh Phật, Kinh A Di Đà quyển thượng, Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng và Kinh Quan Âm Thọ Ký đều dùng hồng danh Quán Thế Âm để chỉ về Quán Thế Âm Bồ tát cùng với Đại Thế Chí Bồ tát theo hầu cận Đức Phật A Di Đà ở Thế giới Cực Lạc, được tôn xưng là Tây Phương Tam Thánh.

      Kính chia sẻ đến quý Phật tử một số bộ tem khắc họa hình tướng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát:

Nam mô tầm thinh cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Ý kiến của bạn