Bộ tem tượng 18 vị Tổ thiền tông - La Hán chùa Tây Phương

Thứ bảy, 12/12/2020, 23:00 GMT+7

   Các tượng Tổ chùa Tây Phương đều bằng gỗ phủ sơn, niên đại cuối thế kỷ XVIII, các Tổ thiền tông, La Hán được sắp theo thứ tự số , được trình bày trong trạng thái Ðộng.

   Thập bát la hán, tổ thiền tông ở chùa Tây Phương (tên chữ là Sùng Phúc tự 崇福寺) trên đồi Câu Lâu ở thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

2_2

      01. Tượng Tổ Ca Diếp Kasyapa -tổ thiền tông Ma-ha-ca-diếp ( mahākāśyapa) Ca Diếp là một đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni,

      02. Tượng Tổ A Nan Đà Ananda, tổ thiền tông A-nan-đà ( ānanda) (gọi tắt A Nan). Tôn giả A-nan-đà là Khánh Hỉ, là một trong Thập đại đệ tử của Phật Thích-ca Mâu-ni.

      03. Tượng Tổ Canavara , tổ thiền tông Ka-na-đề-bà ( kāṇadeva - Đề-bà, Thánh Thiên, āryadeva)

      04. Tượng Tổ Upagupta, tổ thiền tông Ưu-bà-cúc-đa (upagupta)

      05. Tượng Tổ Dhritaka, tổ thiền tông Đề-đa-ca ( dhītika)

      06. Tượng Tổ Misamta, tổ thiền tông Di-già-ca ( miśaka)

      07. Tượng Tổ Vasumatra, tổ thiền tông Bà-tu-mật (vasumitra- Thế Hữu)

      08. Tượng Tổ Boudhanandi, tổ thiền tông Phù-đà-nan-đề ( buddhanandi, Phật-đà-nan-đề )

      09. Tượng Tổ Boudhamitra.tổ thiền tông Phù-đà-mật-đa ( buddhamitra -Phật-đà-mật-đa )

      10. Tượng Tổ Parsva, tổ thiền tông Bà-lật-thấp-bà (pārśva - Hiếp tôn giả )

1_5

      11. Tượng Tổ Asvagosha.tổ thiền tông A-na-bồ-đề ( ānabodhi- Mã Minh aśvaghoṣa)

      12. Tượng Tổ Capimala, tổ thiền tông Ca-tì-ma-la ( kapimala)

      13. Tượng Tổ Nagarjuna , tổ thiền tông Long Thụ ( nāgārjuna- Na-già-hạt-thụ-na )

      14. Tượng Tổ Rahulata, tổ thiền tông La-hầu-la-đa ( rāhulabhadra)

      15. Tượng Tổ Samghanandi , tổ thiền tông Tăng-già-nan-đề ( saṃghanandi)

      16. Tượng Tổ Samghayacas, tổ thiền tông Tăng-già-xá-đa ( saṃghayathata)

      17. Tượng Tổ Kumarata, tổ thiền tông Cưu-ma-la-đa ( kumāralāta)

      18. Tượng Tổ Jayat- Khai Tâm La hán -Tôn giả Thú-bác-ca (Jīvaka)

Ý kiến của bạn