Lễ Bố tát định kỳ của chư Tôn đức Tăng trong Quận tại chùa Bửu Đà

Thứ ba, 14/06/2022, 09:28 GMT+7

     Chiều ngày 14/05/Nhâm Dần (12/06/2022), hơn 100 chư Tăng các tự viện trong Quận 10 đã vân tập về chùa Bửu Đà để làm lễ Bố Tát định kỳ.

    Theo truyền thống, mỗi nữa tháng 01 lần chư Tăng các nơi lại tụ họp về một nơi để tuyên đọc lại các giới luật mà đức Phật đã chế định. Năm nay, là lần đầu tiên tổ chức lễ Bố Tát luân phiên trong quận mỗi kỳ một chùa.

     Nhân sự tùng sự duyên lành ít có này, chùa Bửu Đà đã hướng dẫn chư vị Phật tử thập phương cúng dường Sớt bát đến chư Tăng về dự lễ Bố Tát.

     Một vài hình ảnh được ghi nhận lại, kính chia sẻ đến quý Phật tử:

 

Ý kiến của bạn