Cúng giỗ vào năm nhuận có hai tháng Hai

Thứ tư, 12/04/2023, 21:30 GMT+7

Hỏi: - Cha tôi mất vào tháng 3 âm lịch năm ngoái (Nhâm Dần-2022). Nay chuẩn bị cúng lễ Tiểu tường, vậy gia đình tôi phải cúng vào tháng 3 âm lịch hay tháng 2 âm lịch (nhuận)? Sang năm (Giáp Thìn- 2024), cúng lễ Đại tường vào tháng nào? Năm sau nữa, cúng giỗ vào tháng nào?

- Hàng năm gia đình tôi cúng giỗ người thân vào tháng 3 âm lịch. Năm nay (Quý Mão-2023) nhuận nên có hai tháng 2 âm lịch, vậy tôi nên cúng giỗ vào tháng 2 âm lịch (nhuận) hay cúng vào tháng 3 âm lịch như bình thường?

Trả lời: - Lễ Tiểu tường còn gọi là cúng giáp năm được tính là 12 tháng sau khi mất. Vì năm nay nhuận có đến hai tháng 2 âm lịch, nên tính theo thời gian 12 tháng thì đúng vào tháng 2 âm lịch sau (tháng nhuận). Do đó, dù cha của bạn mất vào tháng 3 âm lịch nhưng phải cúng lễ Tiểu tường vào tháng 2 âm lịch (nhuận) mới đúng.

Lễ Đại tường còn gọi là cúng mãn tang được tính là 24 tháng sau khi mất. Vì năm nay nhuận có đến hai tháng 2 âm lịch, nên tính theo thời gian 24 tháng thì nhằm vào tháng 2 âm lịch (Giáp Thìn- 2024) là tháng cúng lễ Đại tường.

Sau lễ Đại tường, cúng giỗ đúng vào tháng 3 âm lịch hàng năm. Nếu năm nào có nhuận hai tháng 3 âm lịch thì cúng giỗ vào tháng 3 âm lịch trước.

- Hàng năm, bạn cúng giỗ người thân vào tháng 3 âm lịch. Năm nay (Quý Mão-2023) dù là năm nhuận có hai tháng 2 âm lịch, bạn vẫn cúng giỗ vào tháng 3 âm lịch như bình thường.

Nguồn: Báo Giác Ngộ

Ý kiến của bạn