Thờ vong ở trong chùa

Thứ tư, 17/04/2024, 06:35 GMT+7

 

Hỏi: Cha tôi vừa qua đời cách nay hơn 5 tháng. Khi cha mất, có người xem giờ cho biết cha tôi đi vào giờ xấu, có quỷ sứ canh đường, nên phải gửi vong lên chùa. Sau khi chôn cất xong tôi đã gửi vong cha lên chùa.

Tôi có nghe một số người nói trong 49 ngày cha tôi cũng không nhận được lộc. Hiện tôi rất đau khổ và hoang mang khi mất đi người cha vô vàn yêu thương đồng thời lại mông lung nghĩ về cuộc sống của cha ở cõi âm. Xin quí Báo có thể giải thích thêm cho tôi về việc này?

Chết vào giờ không tốt nghĩa là thế nào? Và việc đưa vong cha tôi lên chùa có thể giúp được gì?

(KHÁNH VÂN, vansix16...@yahoo.com)

ĐÁP :Bạn Khánh Vân thân mến!

Theo quan niệm của Phật giáo, sống chết là lẽ thường nhiên, khi trút bỏ xác thân này, tùy theo nghiệp mỗi người đã gây tạo mà thọ sanh vào một trong sáu đường (Lục đạo thuộc Dục giới gồm trời, a tu la, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục). Ngoài ra, những người nhờ duyên lành tu tập thiền định thì có thể sanh vào Sắc giới hoặc Vô sắc giới và những bậc Thánh đã giải thoát an trụ Niết bàn hoặc các quốc độ của chư Phật (vượt ra ngoài Tam giới-Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới). Trong đạo Phật, không có quan niệm về cõi âm. Và cõi âm hay thế giới bên kia không phải là thế giới của người chết như quan niệm dân gian mà có thể hiểu là những cảnh giới khác với cảnh giới loài người.

Đối với vấn đề giờ chết tốt xấu là quan niệm dân gian, ảnh hưởng văn hóa và phong tục người Trung Hoa. Phật giáo không chú trọng đến vấn đề chết vào ngày giờ nào, tốt hay xấu. Bởi giờ khắc của sanh tử là do nhân duyên, còn duyên thì tụ, hết duyên thì tán. Quan trọng là chết như thế nào, có bình an và thanh thản hay không? Có được phúc duyên gặp chư Tăng cùng bạn hữu trợ niệm và giúp đỡ nhằm giữ vững chánh niệm, niệm Phật lúc lâm chung để được theo Phật về Cực lạc hay không? Nếu hội đủ những nhân duyên này thì người chết ra đi đúng giờ tốt.

Sau khi chết, hương linh (vong) được gửi vào chùa, chắc chắn họ sẽ hưởng được lộc do nhà chùa và thân nhân dâng cúng. Tuy nhiên, vong chỉ hưởng thực phẩm và hương hoa dưới dạng mùi vị. Do vậy, thân nhân cần hạn chế việc cúng cho vong linh quá nhiều đồ vàng mã như xe cộ, nhà cửa và các vật dụng cá nhân… vì tốn kém mà không mấy lợi ích. Trong khi, hương linh cha của bạn rất cần và thụ hưởng trọn vẹn, đầy đủ nhất là "lộc" phước đức mà bạn và những người thân làm phước để hồi hướng cho vong linh. Do vậy, phương thức thiết thực nhất cho người chết hưởng "lộc" là thân nhân ngoài cúng kính, cần làm các việc thiện lành như tu học, tụng kinh, lễ Phật, bố thí cho người nghèo, cúng dường Tam bảo… rồi đem công đức và phước báo ấy hồi hướng cho hương linh để họ nương nhờ phước đức ấy mà chuyển nghiệp, tăng phước để sanh vào cảnh giới an lành.

Theo truyền thống Phật giáo Việt Nam , khi người thân mất, an táng xong có thể thờ tại tư gia và cũng có thể thỉnh vong thờ tại chùa hoặc cả hai. Không hẳn là chết vào ngày giờ xấu mới thỉnh vong thờ ở chùa mà tất cả các vong đều cần đưa đến chùa (nếu đủ duyên). Nhờ gần gũi với Tam bảo nên hương linh được nghe kinh, biết tu tập, không làm các điều ác v.v… để sớm thức tỉnh, chuyển hóa và sanh vào cảnh giới an lành.

Chúc an lành!

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ (tuvangiacngo@yahoo.com)

Ý kiến của bạn