Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng

Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng

Chủ nhật, 05/08/2018, 20:51 GMT+7

Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng

Hư Vân Lão Hòa Thượng được xem là ngôi sao Bắc Đẩu của Thiền Trung Hoa thời cận đại. Ngài sinh năm 1840, thọ 120 tuổi đời và từng sống qua 5 triều đại hoàng đế, chịu đủ mọi gian nan thử thách của cuộc đời và cũng nhờ đó mà tạo nên một truyền kỳ hiển hách cho Phật giáo Trung Hoa.

Lão Hòa Thượng Hư Vân xuất gia năm 9 tuổi, 101 năm sống trong chốn thiền môn, ngài vẫn luôn mang hạnh “Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du” (một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa), làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn, trên vai gánh vác mạng mạch của năm dòng Thiền Trung Hoa, ý chí kiên định, lòng từ bao la. Hình ảnh ngài đã thể hiện rõ là một phong thái cao thượng vô tư vô úy, vô dục vô cầu của thiền giả