Tin ai?

Thứ sáu, 05/01/2024, 20:31 GMT+7

     Bạn than mất hết niềm tin vào cuộc đời, vì lần lượt ngay đến người thân nhất cũng không còn làm bạn tin được nữa! Giờ trên đời này bạn chỉ còn tin mỗi bản thân bạn mà thôi!

 

Ý kiến của bạn