Quy y Tam Bảo nhiều lần có tổn phước không?

Thứ năm, 25/08/2022, 05:15 GMT+7

Hỏi: Con đã quy y pháp môn Tịnh độ, nhưng con vừa quy y lại lần thứ hai, lần thứ nhất với pháp danh khác, lần thứ hai với pháp danh khác, nhưng lần này tâm con rất hoan hỷ. Vậy con quy y lại như vậy có phạm giới và có tổn phước không?

Đáp: Trong một lần thuyết pháp và trả lời vấn đáp, Thầy Thích Pháp Hòa có chia sẻ như sau: 

     Quy y lần thứ hai không có gì phạm giới và cũng không có gì tổn phước. Nhưng xét về mặt tu tập là Phật tử thì chúng ta quy y một lần thôi, bởi vì quy y là quy y chung, trừ trường hợp mình quy y lại ở đây là vì có lí do riêng.

     Có thể lúc nhỏ mẹ dẫn mình đi chùa quy y, lúc đó còn nhỏ không có ý thức khái niệm gì về vấn đề quy y, nhưng khi lớn lên mình đã hiểu rõ về ý nghĩa quy y, mình tự thân lên chùa xin làm lễ quy y để từ trong tâm thức và nhận thức sâu sắc, chúng ta phát nguyện lời quy y đó.

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

     Không phải quy y lần nữa là tốt, trừ khi vị Thầy mình nương tựa trước kia, Thầy đang ở xa, hay Thầy mất đi, Thầy không còn tu nữa…thì mình nương tựa một vị Thầy khác, ta nhận vị Thầy đó là người Thầy nâng đỡ tinh thần cho mình. Và chúng ta không phải quy y với Thầy đó, mà chúng ta quy y với Tam bảo, Phật - Pháp -Tăng, vị Thầy đó là đại diện cho Tăng để làm lễ quy y cho mình.

     Việc quy y lại cũng không có quy định nào nên không có gì là phạm giới cả, phạm giới là khi điều đó có hại người, hại mình, và cũng chẳng có tổn thương ai nên không gọi là tổn phước.

Ý kiến của bạn