Quy y Bụt một cách rất thực tế

Thứ ba, 09/05/2023, 05:06 GMT+7

     Bụt luôn luôn có mặt hai mươi bốn giờ đồng hồ một ngày cho mình. Vậy mà mình cứ đi kiếm Bụt ở đâu đâu. Kiếm ở trên trời, kiếm ở bên Tây phương, kiếm ở trên bàn thờ, kiếm ở trong chùa.

     Bụt ở trong chùa là Bụt bằng đồng, Bụt bằng xi măng, còn Bụt ở trong mình là thật, là trí tuệ, từ bi, giải thoát, tha thứ, bao dung.

1_1

     Khi gặp một người khó chịu, mình thấy mệt quá, mình chịu thua:

          - Bụt nói chuyện gì với người này đi cho con khỏi nói.

     Thì Bụt sẽ nói và sẽ nói rất hay, rất từ bi.

     Quý vị nên nương tựa vào Bụt ở trong mình. Bụt ở trong mình hay lắm. Mỗi lần mình nương tựa như vậy, mình giao phó cho Bụt làm thì Bụt càng ngày càng sáng, càng rõ trong mình. Đó là thực tập quy y Bụt một cách rất thực tế.

     Nói con về nương tựa Bụt, đó chỉ là nói thôi, chưa phải là quy y thật. Quy y thật là phải để cho Bụt có mặt trong mỗi giờ phút của đời sống hàng ngày. (Sư Ông Làng Mai)

2

ĐÀNH QUÊN SAO ?

Trong ta có một ngôi đền

Thiêng liêng, thánh khiết người quên sao đành!

Trong ta có.. Bụt sẽ thành

Từ Bi, Trí Tuệ sao đành mà quên..

Thời gian vun vút như tên

Lỡ đò một chuyến lênh đênh mút mùa..

Trong ta có một ngôi chùa

Chỉ cần ngó lại.. Bụt vừa Đản sinh.

- Quên thì 6 nẻo nổi chìm

Nhớ, trong một niệm thấy hình dáng xưa..

Như Nhiên - TTT

Namo Buddhaya

__(())__ __(())__ __(())__

Ý kiến của bạn