/

Phật Giáo Anh Quốc: khi giới trẻ đến chùa tu tập

Thứ bảy, 29/07/2023, 22:40 GMT+7

    Hoan hỷ và lành thay! Khi người phương tây đã nhận ra CHÂN LÝ và chọn PHẬT GIÁO làm nền tảng đạo đức trong việc giáo dục trẻ em trong thời đại công nghệ 4.0.

    Phật Giáo đến đâu, nơi ấy sẽ có hoà bình và an lạc bởi giáo lý đạo Phật là Chân lý, lời Phật dạy là hoàn toàn chân thật, bất kỳ ai sống và thực hành đúng Chánh Pháp của Đức Phật, nhất định sẽ có cuộc sống an lạc .

    Và đây cũng chính là vai trò của Phật Giáo trong việc xây dựng và kiến tạo một xã hội bình an hạnh phúc, mà chính người phương tây đã nhận thức được điều đó mặt dù họ tiếp cận với Phật giáo trễ hơn, nhưng tuyệt vời là ở chỗ họ nhận ra được giá trị lợi lạc của Phật giáo và áp dụng ngay .

    Thật diễm phúc cho những ai là con Phật 

    Namo Sakya Muni Buddha

Nguồn: Phật Giáo Phương Tây

 

Ý kiến của bạn