Một số hình ảnh ghi nhận tại khóa tu "Một ngày tỉnh thức" kỳ 4 ngày 05/03/2023.

Thứ ba, 07/03/2023, 11:38 GMT+7

Một số hình ảnh ghi nhận tại khóa tu "Một ngày tỉnh thức" kỳ 4 ngày 05/03/2023.

Hình chất lượng cao tại đây

Ý kiến của bạn