Kính thông báo: Lễ sớt bát cúng dường 120 vị chư Tăng ngày 14/5al

Thứ tư, 01/06/2022, 10:11 GMT+7

     Kính thưa quý Phật tử: mùa An cư Kiết hạ năm nay, được sự phân công của Chư Tôn Đức Ban Trị sự Phật Giáo Quận 10, chùa Bửu Đà tổ chức LỄ BỐ TÁT kỳ thứ 3 cho toàn thể chư  Tăng ở các chùa trong Quận vào chiều ngày 14/05/Nhâm Dần (12/06/2022).

5

     Nhân sự tùng sự của duyên lành ít có này, chùa tổ chức Lễ Sớt Bát cúng dường nhằm tạo duyên cho hàng Phật tử tại gia vun bồi công đức. Kính mong chư vị dành chút thời gian về tham dự.

     Kính chúc quý Phật tử luôn luôn được an lành trong ánh hào quang che chở của mười phương chư Phật!

     Chương trình:

          - 14h00: Lễ Bố Tát mùa An cư 2022 kỳ thứ 3

          - 14h45: Lễ Sớt Bát cúng dường 120 vị chư Tăng

     Một số hình ảnh kỳ Bố Tát kỳ thứ 2 chiều ngày 29/04al (29/05/2022) tại Tổ đình Hưng Long (Quận 10)

Ý kiến của bạn