/

Kính thông báo: Đại lễ Trai Đàn Bạt Độ - Chẩn Tế Thí Thực Chư Âm Linh Cô Hồn 29-30/08Al

Chủ nhật, 28/08/2022, 05:41 GMT+7

     Nhân lễ Huý Nhật lần thứ 6 cố Hoà thượng Ân sư Thích Như Thọ, Trụ Trì đời thứ 4 chùa Bửu Đà - bổn Tự phát tâm kiến lập đàn tràng Bạt Độ Chẩn Tế - Thí Thực Chư Âm Linh Cô Hồn vào ngày 29-30/08/Nhâm Dần (24-25/09/2022).

Untitled

     Khoá lễ hướng nguyện cầu siêu chư hương linh Trí linh - Trí tự - Trí cốt đang an trí tại chùa cũng như siêu tiến chư hương linh quá vãng do đại dịch Covid-19, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cô hồn uổng tử, đẳng đẳng chư âm linh cô hồn...

     Nay thông báo đến chư vị Phật tử được nắm rõ. Danh sách cầu siêu xin gửi về chùa trước ngày diễn ra đại lễ. Mọi sự đóng góp, gia hộ cho đàn tràng được viên mãn xin gửi về: chùa Bửu Đà, số 419/11 Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

     * Liên lạc: +Thầy Đồng Thịnh - Sđt: 0703 676 073

                        +Thầy Thông Ý - Sđt: 0366 789 103

Ý kiến của bạn