/

Không nên định mức phí cúng dường khi thọ giới Thập thiện, Bồ-tát tại gia

Thứ tư, 18/10/2023, 19:18 GMT+7

     Cụ thể, thông báo cho biết “Phí cúng dường: 250.000đ/người (gồm làm bảng tên, chứng điệp, phụ vào lễ tạ Thập sư…).

 

 

     Qua tìm hiểu sơ bộ, được biết nội dung trên được nêu trong “Thông báo: Đăng ký thọ giới Thập thiện và Bồ-tát tại gia” tại tài khoản Facebook chùa Sắc tứ Khải Đoan vào ngày 8-10-2023.

z4776171980346-994b49d2f4c09fb860a0b736e2f31043-5854
Thông tin bạ đọc phản ánh trên tài khoản mạng xã hội "Chùa Sắc tứ Khải Đoan"

     Cũng trong thông tin trên cho biết: Thông báo này là của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, phổ biến đến Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, nhằm triển khai đến chư tôn đức trụ trì, quý Ban Hộ trì Tam bảo các tự viện, để triển khai đến quý Phật tử phát tâm thọ trì giới pháp xin đăng ký về Ban Tổ chức.

     Được biết, gần đây có một vài nơi tự phát tổ chức tiệc chay quyên tiền cúng dường cho Đại giới đàn cũng bị dư luận gièm pha, chỉ trích.

     Thiết nghĩ, tài chánh là yếu tố quan trọng trong mọi công việc, hoạt động; tuy nhiên, với những sự kiện thiêng liêng như việc thọ giới, trong đó có sự phát nguyện thọ giới Thập thiện và Bồ-tát tại gia như trên là để chư Tăng và Phật tử tùy hỷ, không nên định mức cúng dường, nhất là liệt kê các phí phải trang trải, đặc biệt trong đó có “lễ tạ Thập sư”!

Ý kiến của bạn