Khóa Lễ Trì Chú Đại Bi - Đảnh Lễ Ngũ Bách Danh Đầu Tiên Năm Giáp Thìn

Thứ ba, 12/03/2024, 07:22 GMT+7

Đảnh lễ và trì niệm danh hiệu Đức Bồ tát Quán Thế Âm là một trong những hoạt động thường xuyên tại chùa Bửu Đà trong những năm qua. Khóa lễ này đã đem lại nhiều cảm xúc tích cực, khơi dậy hạt giống từ bi và tiếp thêm năng lượng tình thương vô ngại của Bồ Tát.

Từ đó, tiếp thêm năng lượng cho chúng ta vượt mọi chướng duyên, thành tựu mọi hạnh lành.

Trong năm Giáp Thìn - 2024, chùa Bửu Đà tiếp tục duy trì thời khóa này vào mỗi sáng Chủ Nhật hàng tuần.

Kính gửi đến hình ảnh khóa lễ đầu tiên của năm vào ngày 10/03/2024:

Ý kiến của bạn