/

Hình ảnh: Lễ tất niên cung tiến chư Hương linh, cáo tạ chư Thánh thần, phổ thí chư hương linh

Thứ hai, 16/01/2023, 05:26 GMT+7

     Sáng ngày 24/12/Nhâm Dần (15/01/2023), tại chùa Bửu Đà đã trang nghiêm diễn ra Lễ Tất niên cung tiến chư hương linh hiện đang ký linh, ký cốt, ký tự tại chùa, cáo tạ chư thánh thần và phổ thí chư hương linh. Kính chia sẻ một số hình ảnh được ghi nhận lại:

Ý kiến của bạn