/

Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử

Thứ bảy, 03/09/2022, 05:26 GMT+7

     Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức, diễn ra từ ngày 31-8-2022 – 5-9-2022 (nhằm ngày 5-8 đến 10-8 năm Nhâm Dần), tại chùa Minh Thành (số 348 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

     Ngày 31-8, các giới tử đã tập trung tiến hành các thủ tục kiểm diện, kiểm dịch và sinh hoạt thanh quy theo quy định. Các giới tử cũng đã trải qua kỳ khảo hạch thi tự luận và vấn đáp, sau đó các giới tử Tăng sẽ an đơn tại chùa Minh Thành, giới tử Ni trở về chùa Bửu Sơn (17A Nguyễn Trãi, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 1

Các giới tử trải qua kỳ hảo hạch bằng thi tự luận và vấn đáp

     Được biết, có 250 giới tử đăng ký thọ giới, trong đó 150 giới tử thuộc các trú xứ tại Gia Lai và 100 giới tử đến từ các tỉnh, thành phố khác.

     Chùa Minh Thành là nơi diễn ra lễ khai mạc, đồng thời là địa điểm truyền giới cho giới tử Tăng cũng như truyền giới cho Phật tử thọ Thập thiện và Bồ-tát giới; Giới tử Ni thi tụng Luật, truyền giới tại chùa Bửu Sơn.

     Hình ảnh về sinh hoạt thanh quy và khảo hạch thuộc Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại chùa Minh Thành.

[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 2

 

[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 3
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 4
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 5
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 6
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 7
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 8
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 9
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 10
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 11
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 12
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 13
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 14
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 15
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 16
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 17
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 18
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 19
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 20
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 21
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 22
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 23
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 24
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 25
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 26
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 27
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 28
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 29
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 30
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 31
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 32
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 33
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 34
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 35
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 36
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 37
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 38
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 39
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 40
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 41
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại Gia Lai: Sinh hoạt thanh quy, khảo hạch giới tử ảnh 42

Ảnh: Chùa Minh Thành

H.Đ - Ảnh: Chùa Minh Thành

Ý kiến của bạn